دفاتر فرهنگ اسلامی

محل استقرار دفاتر فرهنگ اسلامی در دانشکده‌های مصوب به شرح زیر می‌باشند:

دانشکده فنی و مهندسی :
ضلع جنوب شرقی طبقه سوم دانشکده، کارشناس فرهنگی: 
خانم زهرا نوری ثانی آبادی

دانشکده علوم پایه: 
ضلع جنوبی طبقه همکف، کارشناس فرهنگی:

دانشکده آموزش معلمان:
ساختمان اداری، طبقه سوم، کارشناس فرهنگی: آقای خدابخش ملکی

دانشکده علوم انسانی و مدیریت و حسابداری: 
طبقه همکف، کارشناس فرهنگی: آقای مجید  اسماعیلی


ساختمان شماره دو:
ساختمان اصلی، انتهای راهرو کلاس‌ها، کارشناس فرهنگی: حجت الاسلام والمسلمین محمد ایوب کاظمی

دانشکده هنر و معماری: 
طبقه سوم: خانم اعظم پیرهادی