کانون قرآن و عترت


"باسمه تعالی"

سلامی به عشق و بیکرانگی عشق که در حضور گرم تو جاریست


کانون قرآن و عترت ( روبروی نمازخانه ) مجتمع یادگار امام (ره ):


امکانات قابل استفاده علاقه مندان :

  • دارای کتابخانه تخصصی شامل انواع تفاسیر مختلف کتابهای علوم قرآنی

  • انواع کتابهای حدیث:  اصول کافی ،التهذیب ،  سفینه البحار، وسائل الشیعه، مستدرک ....

  • انواع نرم افزارهای قرآنی

  • نشریه نورالثقلین و ویژه نامه­های مختلف با امکان چاپ  مقاله t، مطالب ادبی ، مذهبی و شعر و  در نشریه  به نام نویسنده 

  • بخش های قرآنی: برگزاری کلاسهای حفظ و فوق برنامه

  • مسابقات گوناگون قرانی و کتابخوانی در سطح  واحد ، منطقه و کشور با جوایز ارزنده

  • برگزاری جلسات عقاید و کرسی آزاد اندیشی

  • اردوهای تشویقی  استادان و دانشجویان فعال در دفتر کانون قرآن و عترت

  • تشکیل پرونده فعالان فرهنگی و مجمع قرآنی

 


"منتظر حضور سبز شما هستیم"