همایش مدیران فرهنگی تعداد تصاویر موجود 22
ازدواج دانشجویی سال 92 تعداد تصاویر موجود 5
معارفه معاونین واحد تعداد تصاویر موجود 6
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.